avatar 1.50 0.54
avatar 0.29 0.53
avatar

Kutuzov

Дмитрий Кутузов

1.34 0.49
avatar

electro

Oleg Guryanov

0.01 0.42
avatar

Denis

DeN Ver

0.00 0.42
avatar 0.20 0.38
avatar

Interespro

Светлана

0.00 0.36
avatar 0.12 0.34
avatar 0.37 0.13
avatar 0.00 0.10
avatar

Sansay

Алексей

0.31 0.10
avatar 0.24 0.09
avatar 0.23 0.08
avatar

Maralex

Александр

0.11 0.04
avatar

valekudinov

Валентин

0.10 0.04